Skip to main content

Dàn sao xuất hiện cùng Cartier tại Met Gala

Met Gala là ngày hội thời trang, và đương nhiên không thể vắng bóng Cartier và các ngôi sao đi cùng thương hiệu.

Ngày 2 tháng 5 năm 2022 (New York, NY) - Cartier thống trị Met Gala với Emma Chamberlain mang trên mình Cartier đến The Costume Institute Benefit tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan.

Emma Chamberlain

Cartier Vintage tiara, Paris 1911, platinum, diamonds

Cartier High Jewelry earrings, platinum, diamonds

Cartier 1895 earrings, platinum, diamonds

Cartier 1895 earrings, 18k white gold, diamonds

Cartier Vintage necklace, Paris 1928, platinum, diamonds

Broderie de Cartier wedding band, 18k white gold, diamonds (x2)

Étincelle de Cartier wedding band, 18k white gold, diamonds (x2)

Étincelle de Cartier wedding band, platinum, diamonds (x2)

Austin Butler

Cartier High Jewelry necklace, platinum, sapphire

Cartier Vintage Cliquet pin, New York 1928, platinum, diamonds

Cartier Love ring, 18k white gold

Panthère de Cartier ring, 18k white gold, diamonds

Cartier Love wedding band, 18k white gold, diamonds

 

 

 

Maude Apatow

 

 

 

 Cartier Vintage Flower brooch, Paris 1939, platinum, 18k white gold, diamonds

Cartier High Jewelry earrings, platinum, diamonds

Cartier Essential Lines High Jewelry necklace, platinum, diamonds

Étincelle de Cartier ring, 18k white gold, diamonds

Broderie de Cartier wedding band, 18k white gold, diamonds

 

 

 

Emma Corrin

 Cartier Vintage earrings, London 1934, platinum, diamonds

Cartier Vintage Cliquet pin, New York 1928, platinum, diamonds

Cartier Vintage Pocket Watch, Paris 1914, platinum, onyx

Cartier High Jewelry ring, platinum, emerald, onyx, diamonds

Cartier High Jewelry ring, platinum, diamonds

Pluie de Cartier ring, 18k white gold, diamonds

 

 

Riz Ahmed

Cartier High Jewelry necklace, 18k white gold, platinum, chalcedony, skarn, turquoise, black lacquer, diamonds

 

Stromae

Cartier Vintage Lace Ribbon brooch, platinum, 18k white gold, diamonds, millegrain setting

Tank Louis Cartier watch, 18k rose gold, leather

Cartier Maillon Panthère ring, 18k white gold, diamonds

Panthère de Cartier ring, 18k white gold, diamonds

Trinity de Cartier ring, 18k white gold, 18k yellow gold, 18k rose gold

Double C de Cartier cufflinks, 18k yellow gold, sterling silver

 

Evan Mock

 

Cartier Creative Collection necklace, 18k white gold, diamonds, chalcedony, turquoise, emeralds, sapphire, onyx

Étincelle de Cartier ear cuffs, 18k white gold, diamonds

Reflection de Cartier earrings, 18k white gold, diamonds

Cartier Vintage Fountain brooch, platinum, diamonds

Cartier Maillon Panthère ring, 18k white gold, diamonds

Cartier Love ring, 18k white gold, diamonds

Reflection de Cartier ring, 18k white gold, diamonds

Cartier Maillon Panthère ring, 18k white gold, diamonds

Ramla Ali

Indomptables de Cartier necklace, 18k yellow gold, onyx, moonstone, black lacquer, tsavorite garnets

Indomptables de Cartier bracelet, 18k yellow gold, onyx, moonstone, black lacquer, tsavorite garnets

 

 

 


End of content

No more pages to load