Skip to main content

Có thể bạn chưa biết

Inside The ‘Manufacture’

Nó không phải là nhãn chính xác nhất về mặt ngữ pháp: thuật ngữ ‘sản xuất’, trong watch-speak, không phải là một động từ mà là một danh từ; mấu chốt nằm ở "người chế tạo"...

Continue reading