Chuyên đề


Bạn rất thích chiếc đồng hồ đặc biệt đó - chiếc đồng hồ khiến bạn “phải lòng” ngay từ cái nhìn đầu tiên; chiếc đồng hồ khiến bạn cảm thấy thật phù hợp. Bạn cũng đã tìm hiểu rất kỹ lưỡng và cực kỳ quyết tâm - cho tới khi một kẻ khó chịu, thường là mang dáng dấp của một người bạn từng mua khá nhiều đồng hồ - nói rằng bạn lầm cả rồi.

Trang 5 của 5