Skip to main content

Tourbillon

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
Tourbillon

Được Abraham-Louis Breguet phát minh ra vào thế kỷ 17, tourbillon là một chiếc lồng quay chứa con ngựa, quay ngược chiều kim đồng hồ để chống lại ảnh hưởng của trọng lực gây ra đối với sự chính xác của thời gian. Trong khi có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự chính xác của những chiếc đồng hồ bỏ túi, ngày nay, tourbillon vẫn giữ được vị thế là một tính năng phức tạp được khao khát nhất, kiểm chứng năng lực chuyên môn của một người thợ chế tác đồng hồ.