Skip to main content

Lịch Vạn niên

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
Lịch Vạn niên

Thậm chí còn thông minh hơn cả đồng hồ lịch năm, một chiếc đồng hồ lịch vạn niên sẽ hiển thị ngày đã được điều chỉnh cho mọi tháng, và ngay cả cho các năm nhuận.