Skip to main content

Lịch Năm

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
Lịch Năm

Một vấn đề đối với những chiếc đồng hồ hiển thị ngày tháng là người ta phải điều chỉnh ngày tháng trong từng tháng do sự chênh lệch độ dài 30/31 ngày các tháng. Lịch năm là tính năng đủ thông minh để tự động thực hiện việc điều chỉnh này, chỉ yêu cầu một lần điều chỉnh thủ công duy nhất cho tháng Hai. Xem thêm: Lịch vạn niên