Skip to main content

Guilloche

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
Guilloche

Một kỹ thuật trang trí phức tạp gồm các họa tiết được tạo ra nhờ những đường lặp đi lặp lại nhỏ xíu, sử dụng máy tiện cơ.