Skip to main content

ETA

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
ETA

Là một bộ phận thuộc Swatch Group, ETA SA Manufacture Horlogère Suisse là nhà sản xuất máy đồng hồ lớn nhất tại Thụy Sĩ, cung cấp một tỷ lệ áp đảo cho các thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ. Những chiếc đồng hồ có mức giá khác biệt rất lớn rất có thể về cơ bản có cùng một bộ máy dao động bên trong, với máy trong những chiêc đồng hồ giá trị cao hơn được hoàn thiện tốt hơn, hoặc được thay đổi cho hiệu quả làm việc cao hơn và cho độ tin cậy lớn hơn.