Skip to main content

Chức năng phức tạp

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
Chức năng phức tạp

Dùng để chỉ một tính năng hay chức năng trong đồng hồ, ngoài tính năng cho biết thời gian. Các chức năng phức tạp<tương đối “cơ bản” gồm có hiển thị ngày, lịch mặt trăng; các chức năng phức tạp ‘cao hơn’ có độ phức tạp cao hơn gồm có chức năng bấm giờ, tourbillon, lịch vạn niên và điểm chuông định kỳ theo phút