Skip to main content

Bấm giờ

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
Bấm giờ

Đồng hồ với tính năng bấm giờ.Bên cạnh những chiếc đồng hồ bấm giờ thông thường, còn có những chiếc đồng hồ bấm giờ ngược cho phép định thời nhanh các sự kiện liên tiếp; 2 chức năng bấm giờ song song hay chức năng bấm giờ hai kim giây để ghi lại những khoảng thời gian chồng lên nhau.