Skip to main content

Anglage

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
Anglage

Là một kỹ thuật hoàn thiện máy trong đó các cạnh của các bộ phận được giũa và làm phẳng ở một góc 45 độ. Thường thấy trong các máy cao cấp