Skip to main content

Đồng hồ chính xác cao

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
Đồng hồ chính xác cao

Khi nhắc tới khía cạnh chính xác, một chiếc đồng hồ cơ thông thường có sự sai lệch trong khoảng 10 đến 20 giây, trên tổng 86.400 giây một ngày.Những chiếc đồng hồ được gắn nhãn “chứng nhận COSC về độ chính xác” có nghĩa là máy của nó đạt tiêu chuẩn COSC về độ chính xác, với độ sai lệch trong khoảng -4/+6 giây một ngày.Đồng hồ điện tử thường sai lệch khoảng 1 giây/ngày trở xuống.