Skip to main content

Các thành phần

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
Tai

 Các mảnh kim loại nhô ra từ các đầu của vỏ đồng hồ, giữ cho các dây đeo của đồng hồ nằm đúng vị trí.