Skip to main content

Nút bấm

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
Nút bấm

Không có gì quá to tát như bạn đang nghĩ đâu!Một nút bấm là một bộ phận hoạt động như một chiếc nút để kích hoạt các cơ cấu bổ sung trong chiếc đồng hồ, như là bộ đếm giờ. Đó chính là “nút bấm”.