Skip to main content

Các thành phần

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
Dây tóc

Một chiếc lò xo xoắn rất nhỏ gắn với bánh răng cân bằng của đồng hồ. Nhiệm vụ của bộ phận này là giúp bánh răng cân bằng xoay với một tốc độ tạo nên sự chính xác của chiếc đồng hồ. Hãy hình dung một cách đơn giản như đây là “phiên bản” đồng hồ đeo tay của sợi dây gắn vào một con lắc chiếc đồng hồ treo tường của ông bạn, thứ giúp vận hành chiếc đồng hồ.