COSC

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
COSC

COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres) là viện có nhiệm vụ kiểm tra và chứng nhận sự chính xác của những chiếc đồng hồ Thụy Sĩ. Những chiếc vượt qua được các bài kiểm tra, được biết đến như những chiếc “đồng hồ có độ chính xác cao” (chronometer).