Nút bấm

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
Nút bấm

Không có gì quá to tát như bạn đang nghĩ đâu!Một nút bấm là một bộ phận hoạt động như một chiếc nút để kích hoạt các cơ cấu bổ sung trong chiếc đồng hồ, như là bộ đếm giờ. Đó chính là “nút bấm”.