Bạn đang ở đây:Thuật ngữ»Lịch Vạn niên - Thuật ngữ - Crown Watch Blog Vietnam

Lịch Vạn niên

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
Lịch Vạn niên

Thậm chí còn thông minh hơn cả đồng hồ lịch năm, một chiếc đồng hồ lịch vạn niên sẽ hiển thị ngày đã được điều chỉnh cho mọi tháng, và ngay cả cho các năm nhuận.

Theo dõi bản tin của chúng tôi

Nhận cập nhật từ CROWN
Please wait

Facebook