Bạn đang ở đây:Thuật ngữ»Chức năng phức tạp - Thuật ngữ - Crown Watch Blog Vietnam

Chức năng phức tạp

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
Chức năng phức tạp

Dùng để chỉ một tính năng hay chức năng trong đồng hồ, ngoài tính năng cho biết thời gian. Các chức năng phức tạp<tương đối “cơ bản” gồm có hiển thị ngày, lịch mặt trăng; các chức năng phức tạp ‘cao hơn’ có độ phức tạp cao hơn gồm có chức năng bấm giờ, tourbillon, lịch vạn niên và điểm chuông định kỳ theo phút

Theo dõi bản tin của chúng tôi

Nhận cập nhật từ CROWN
Please wait

Facebook