Bạn đang ở đây:Các thành phần»Tai - Các thành phần - Crown Watch Blog Vietnam

Tai

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
Tai

 Các mảnh kim loại nhô ra từ các đầu của vỏ đồng hồ, giữ cho các dây đeo của đồng hồ nằm đúng vị trí.

Theo dõi bản tin của chúng tôi

Nhận cập nhật từ CROWN
Please wait

Facebook